Fc Beton A/S

Rens fliserne

Fliser og sten | Skrevet af Fc Beton A/S d. 26. marts 2015

Fliserens er biologisk nedbrydelig og skader derfor ikke belægninger, planter og miljø. Dog må levende organismer ikke udsættes for fliserens, hvorfor fliserens ikke må hældes i et havebassin, drikkes osv.

Fliserens er velegnet til at fjerne grønne alger i belægninger af beton. Fliserens anvendes ved at blande Fliserens med lunkent vand i forholdet 1 del Fliserens med 50 dele lunkent vand. Blandingen sprøjtes herefter på belægningerne af beton, hvor blade mv. er fejet væk, i tørt vejr. Selvom Fliserens trænger forholdsvist hurtigt ned i fliserne, anbefaler vi alligevel at Fliserens sprøjtes ud over fliserne i tørt vejr, hvor der ikke er varslet regn det kommende døgn.

Sprøjt gerne større mængder opblandet Fliserens, da blandingen trækker ned i belægningerne og herefter dræber algerne nedefra. Processen med at dræbe alger tager tid, hvorfor algerne først må forventes at forsvinde efter 2 uger. Afhængigt af vejrforholdene fortsætter virkningen i op til 9 måneder

Ved at sprøjte blandingen ud i større mængder, sikres det at fliserens ophobes i belægningerne. Denne ophobning opløses stille og roligt i dage med regnvejr, hvorved forekomst af nye alger forebygges.

Det anbefales at anvende fliserens en gang om året – også på helt nye fliser – hvorved forekomst af alger generelt forebygges. Det anbefales endda at anvende fliserens hele to gange om året på fliser der ligger i skygge. Fliser der ligger i skygge bliver sjældent helt tørre, og våde fliser giver alger de bedste betingelser for at leve. Derfor anbefaler vi fliserens én gang om året på fliser der jævnligt udtørres af solen, og fliserens forår og efterår på fliser der ikke jævnligt udtørres af solen.

Fliserens sælges som 5 liter ufortyndet Fliserens. Dette burde svare til behandling af 2.500 m2 belægning.

OBS: Er der tale om runde hvide alger, det såkaldte flisepest, er fliserens ikke nødvendigvis nok til at dræbe algerne. Sådanne alger fjernes af fagfolk som bestilles herunder på relaterede produkter.

Ud over fliserens er det en god ide at vedligeholde fuger mellem fliser, da vedligeholdte fuger mindsker forekomst af ukrudt. Fuger vedligeholdes ved at fylde fugerne op med fugesand en gang om året. Fugesand bør dog naturligvis ikke fejes ud over fliserne før nogle dage efter fliserens er sprøjtet ud på fliserne.

Bestil din fliserens her

Bag på dunken med fliserens står der:

Produktbeskrivelse
ISO A-Cleaner leveres som koncentrat, der fortyndes med vand. Kan bruges til alle vaskbare overflader. Den unikke sammensætning af specielle tensider, som også giver en skummende effekt, virker effektivt kemisk rensende samt desinficerende – kan dermed fjerne områder med smuds eller fedtede belægninger mv. En ren overflade modvirker at der kan komme begroning.

Anvendelse
Bruges på alle former for tag- og facadebelægninger, ovenlysvinduer, sokler, vægge, trapper, fliser, terrasser m.m. Bland 1 del ISO A-Cleaner med op til 50 dele lunkent vand – alt afhængigt af hvor effektivt rensemiddel der ønskes. ISO A-Cleaner anvendes i tørt vejr. Der skal benyttes beskyttelseshandsker og briller under påføringen. ISO A-Cleaner må ikke anvendes til fiskebassiner o.lign.

Det anbefales at vedligeholde nye og nymalede tage med en behandling af ISO A-Clean ca. hvert 2. år for at holde en pæn og ren overflade.

Indeholder
Indeholder kvarternære ammoniumforbindelser, benzyl – C12-16 – alkyldimethyl chlorider (Benzalkoniumchloride). Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse (R21/22). Ætsningsfare (R34). Meget giftig for organismer der lever i vand (R50).

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26). Brug særlig arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og –briller/ansigtsskærm (S36/37/39). Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig: Vis etiketten, hvis det er muligt (S45). Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning (S61). Malkode 00-3 (1993). Brugsklar (fortyndet 1:50) 00-1 (1993).Fc Beton A/S

FC Beton A/S har lavet fliser, blokke og belægningssten i mere end 70 år, og de findes i mange typer, farver og størrelser. Derved sikres der mulighed for den kreative løsning, uanset om der ønskes en traditionel eller moderne løsning. Fælles for alle deres sten er, at de er smukke og meget brudsikre.

FC Beton A/S er altid klar med gode råd, tips og inspiration til din nye terrasse, indkørsel eller lignende. De sætter altid kunden i centrum og finder en løsning, som passer bedst - både funktionelt og æstetisk. FC Beton A/S tilbyder naturligvis sand og stabilgrus som underlag til belægningen og smukke granitskærver til bedene. Dermed kan FC Beton A/S tilbyde en samlet løsning til en rigtig fordelagtig pris.

customer-logo

Firma Adresse

Nibevej 331
9200 Aalborg SV

Nyeste artikler fra Fc Beton A/S
Leca indgår aftale med FC Beton A/S
Fc Beton A/S
Leca indgår aftale med FC Beton A/S
Læs artikel
Fjern alger fra fliserne
Fc Beton A/S
Fjern alger fra fliserne
Læs artikel
Materieludlejning
Fc Beton A/S
Materieludlejning
Læs artikel
Gavekort – årets gaveidé
Fc Beton A/S
Gavekort – årets gaveidé
Læs artikel
Læg selv en rund terrasse
Fc Beton A/S
Læg selv en rund terrasse
Læs artikel
Fliser til indkørsel
Fc Beton A/S
Fliser til indkørsel
Læs artikel
Havebed og læmur af betonsten
Fc Beton A/S
Havebed og læmur af betonsten
Læs artikel
Mindre vedligeholdelse med større fliser
Fc Beton A/S
Mindre vedligeholdelse med større fliser
Læs artikel
Indlæs flere artikler...
Brochurer
FC Beton A/S – Mørtel
Fc Beton A/S
FC Beton A/S – Fliser
Fc Beton A/S
FC Beton A/S – Blokke
Fc Beton A/S
FC Beton A/S – Belægningssten
Fc Beton A/S
FC Beton A/S – Granitskærver
Fc Beton A/S
Indlæs flere brochurer...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.