Mortalin A/S

Nye tider for rottebekæmpelsen

Skadedyr | Skrevet af Mortalin A/S d. 15. februar 2016

Ændring i lovgivning gør at brugen af bekæmpelsesmidler ændres!

“Sikringsordning” har siden 60’erne været synonymt med forebyggende rotte- og musebekæmpelse og permanent udlagte bekæmpelsesmidler i form af antikoagulanter. Desværre har nye undersøgelser vist, at rester af antikoagulanter kan genfindes i rovdyr, som bl.a. lever af rotter og mus.

Praksis ændres
For at reducere risikoen for sekundære forgiftninger (når et rovdyr spiser en forgiftet rotte eller mus), har EU og Miljøstyrelsen besluttet, at der ikke længere må foretages forebyggende gnaverbekæmpelse med antikoagulanter.
Naturstyrelsen, der udstikker retningslinjerne for rottebekæmpelse, har gennem flere år haft øget fokus på at ændre lovgivningen, så virksomheder og bekæmpere intensiverer indsatsen ved hjælp af forebyggelse af gnaverproblemer ved bygningsvedligehold og istandsættelse fremfor bekæmpelse med gift.

Om et halvt års tid vil der ikke længere være bekæmpelsesmidler, som må udlægges forebyggende.
Derfor skal kunder hos Mortalin indstille sig på at deres serviceaftaler bliver ændret.

Rotter & mus skal og må stadig bekæmpes
Antikoagulanterne må stadig anvendes – blot ikke på friland eller til forebyggende bekæmpelse – men i og omkring bygninger i akutte tilfælde.
Rotte- og museproblemer klares nu med en kombination af istandsættelse, overvågning/fælder og efter akutbehov… med antikoagulanter.

Den ny praksis er ikke så forskellig fra Mortalins hidtidige tilgang til serviceaftaler – lige bortset fra at bekæmpelsesmidlerne ikke længere ligger forebyggende/permanent i depoterne.

Bygningsvedligeholdelsen er vigtigere end nogensinde
Tidligere kunne de permanent udlagte bekæmpelsesmidler forhindre at rotter eller mus slog sig ned i området omkring eller i bygningerne. Når denne forebyggende mulighed nu er fjernet, er det endnu vigtigere i den daglige forebyggelse mod gnavere at have øjne på de adgangsveje gnavere har ind i bygningen ad revner, sprækker og andre utætheder. Hyppig fjernelse af foderspild, affald og gemmesteder langs muren er også med til at reducere risikoen for, at gnaverne slår sig ned.

IPM i dagligdagen
Den forebyggende bekæmpelse har været den eneste del af serviceaftalen, som ikke lænede sig op ad IPM-principperne (”Integrated Pest Management” eller på dansk ”Integreret Skadedyrs Håndtering”) om at forebygge tilhold af skadedyr gennem hyppige Inspektioner, Passiv sikring af bygningerne samt Monitering af skadedyrsaktiviteten.

Overvågning af skadedyrsaktiviteteten
Kontrolpunkt_GTO_Ny2De velkendte depoter til bekæmpelsesmidler langs bygningerne bliver stående, blot vil de ikke længere indeholde gnavergift hele tiden. I kontrolpunkterne – som vi fremover vil kalde de tidligere gift-depoter – kan der monteres forskelligt måle- og overvågningsudstyr. Udstyret kan være indikatorblok eller elektroniske detektorer, som overvåger aktivitetsniveauet 24/7 og alarmerer via e-mail/sms. De elektroniske systemer kan kombineres med smækfælder og derved bidrage til en miljørigtig og fortsat effektiv forebyggende sikring.

Er mine bygninger og produktion stadig sikret mod skadedyr
Med Mortalin som din samarbejdspartner, kan du være sikker på, at din servicetekniker har uddannelsen og evnerne til fortsat at beskytte din virksomhed mod skadedyrsangreb i samarbejde med dig.

Mortalin har altid foretaget – og vil fortsat foretage – en grundig risikovurdering af din ejendom og produktion, så du altid er bedst muligt beskyttet mod skadedyr. De anbefalinger, du får af din servicetekniker om god hygiejne og affaldshåndtering, reparation af bygningerne, ryddelig og overskuelig lagerindretning samt eventuel lagerrotation er nøgleelementerne i den fremtidige skadedyrsbekæmpelse.

CEPA-certificeret
Mortalins helt nye CEPA-certificering (EN16636) er din garanti for, at der er styr på rutinerne og dokumentationen. EN16636 stiller krav om både risikovurdering og skadedyrsbekæmpelse efter IPM-principperne.

Har du spørgsmål eller ønsker en gennemgang af netop din aftale, så den lever op til fremtiden, så er vi klar til at hjælpe. Læs mere her på hjemmsiden om vores service og CEPA-certificeringen eller du kan kontakte din lokale Mortalin-afdeling, som kan være dig behjælpelig.

Mortalin Certifikatcustomer-logo

Firma Adresse

Bråbyvej 74
4690 Haslev

Nyeste artikler fra Mortalin A/S
Fremtidens rottebekæmpelse
Mortalin A/S
Fremtidens rottebekæmpelse
Læs artikel
Nye tider for rottebekæmpelsen
Mortalin A/S
Nye tider for rottebekæmpelsen
Læs artikel
Bekæmpelse af sorte havemyrer med garanti
Mortalin A/S
Bekæmpelse af sorte havemyrer med garanti
Læs artikel
SuperCat mosegrisefælde
Mortalin A/S
SuperCat mosegrisefælde
Læs artikel
Elektrisk rottefælde
Mortalin A/S
Elektrisk rottefælde
Læs artikel
Mortalin certificeret efter CEPA-standarden
Mortalin A/S
Mortalin certificeret efter CEPA-standarden
Læs artikel
Insektnet til vinduer, døre og porte
Mortalin A/S
Insektnet til vinduer, døre og porte
Læs artikel
Når fugle bliver en plage…
Mortalin A/S
Når fugle bliver en plage…
Læs artikel
Indlæs flere artikler...
Brochurer
Victor® Elektrisk Musefælde – Brugsanvisning
Mortalin A/S
Victor® Elektrisk Rottefælde
Mortalin A/S
Indlæs flere brochurer...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.