Mortalin A/S

Når fugle bliver en plage…

Skadedyr | Skrevet af Mortalin A/S d. 30. marts 2015

På store arealer som flade tage bliver fugle og især måger en alvorlig plage, når de i stort antal slår sig ned og bruger dem som yngleplads. Fuglene efterlader store mængder af ekskrementer. I ynglesæsonen kan fuglene blive så aggressive, at de angriber mennesker, som færdes omkring bygningen.

Problemet er både sundhedsmæssigt og æstetisk. Mågernes efterladenskaber indeholder smittekim, og de mange klatter giver bygningerne et hærget udseende.

I landbruget opleves ofte problemer med råger eller gæs i majsmarker. Fuglene finder de nysåede majs i jorden eller trækker spirer op for at æde frøet. Især i det økologiske landbrug, hvor man bruger ubejdset majsfrø, udgør dyrkningen af fodermajs en risiko og økonomisk udfordring. Da problemet er vokset i de senere år, har mange af de økologiske landmænd helt opgivet at dyrke majs.

Problematikken med fugle er tiltagende og Mortalin kan hjælpe med at sikre dine værdier mod at fugle tager ophold på din hus, ejendom eller virksomhed med målrettede sikringssystemer.

En mulighed er at benytte en AniMan – en intelligent fugleskræmmer. Mortalin er som noget helt nyt blevet eneforhandler af AniMan, som er en intelligent fugleskræmmer til råger, måger og gæs. Den hjælper med at begrænse, eller helt fjerne, tab og gener som følge af konflikten med fuglene.

AniMan lytter 24/7 og skræmmelydene er fortrinsvis fuglenes egne advarselssignaler og panikskrig, som anvendes i en varieret strategi alt efter analyse af fuglenes adfærd.

Vil du vide mere om hvordan AniMan kan afhjælpe og sikre din virksomhed eller afgrøder mod fugle, så er du velkommen til at kontakte Mortalin.

Der findes også andre muligheder, se dem her.customer-logo

Firma Adresse

Bråbyvej 74
4690 Haslev

Nyeste artikler fra Mortalin A/S
Fremtidens rottebekæmpelse
Mortalin A/S
Fremtidens rottebekæmpelse
Læs artikel
Nye tider for rottebekæmpelsen
Mortalin A/S
Nye tider for rottebekæmpelsen
Læs artikel
Bekæmpelse af sorte havemyrer med garanti
Mortalin A/S
Bekæmpelse af sorte havemyrer med garanti
Læs artikel
SuperCat mosegrisefælde
Mortalin A/S
SuperCat mosegrisefælde
Læs artikel
Elektrisk rottefælde
Mortalin A/S
Elektrisk rottefælde
Læs artikel
Mortalin certificeret efter CEPA-standarden
Mortalin A/S
Mortalin certificeret efter CEPA-standarden
Læs artikel
Insektnet til vinduer, døre og porte
Mortalin A/S
Insektnet til vinduer, døre og porte
Læs artikel
Når fugle bliver en plage…
Mortalin A/S
Når fugle bliver en plage…
Læs artikel
Indlæs flere artikler...
Brochurer
Victor® Elektrisk Rottefælde
Mortalin A/S
Victor® Elektrisk Musefælde – Brugsanvisning
Mortalin A/S
Indlæs flere brochurer...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.