Kvalifuge ApS

Brandisolering

Døre & vinduer | Skrevet af Søren Pedersen d. 2. marts 2021

Fordi sikkerhed er et vigtigt parameter for alle mennesker, modtager vi ofte henvendelse fra mange erhverv, private og institutioner i København og Nordsjælland, der ønsker at få foretaget brandisolering.

Hos Kvalifuge ApS har vi specialiseret os i brandisolering og brandsikring af rørgennemføring ved hjælp af brandfugning. Dette kunne f.eks. være i de mange virksomheder, hvor der er behov for at sikre yderligere omkring rør og elkabler.

Formålet med at få foretaget brandisolering er, at man undgår brandspredning. Når det brænder, er det nemlig normalt, at flammer, røg og gas spreder sig fra en sektion til en anden. Fordi der altid eksisterer denne risiko, er der rent lovgivningsmæssigt stillet krav om, at de såkaldt brandadskillende bygningsdele skal tætnes. Det skal de, så de får samme brandmodstand som væggen eller et dæk.

Men tætning omkring fugerne er ikke bare et venstrehåndsarbejde. Fugerne skal dimensioneres, så de tager hensyn til bevægelse, lyd og fugt, ligesom vi hos Kvalifuge ApS naturligvis aldrig ser bort fra de æstetiske kriterier.

Som fugefirma har vi oparbejdet stor ekspertise inden for brandsikring af rørgennemføring. Takket være dette præventive arbejde, kan dine rørmoduler og kabler modstå en brand og yde den påkrævede brandbeskyttelse.

Fokus på holdbarhed og finish

Et godt produkt er alfa og omega, når det drejer sig om noget så vigtigt som at forhindre brandspredning. Vi benytter i isoleringsmaterialet brandbatts, når vi udfører brandsikring af rørgennemføring. Dertil bruger vi brandfuger, når vi sikrer omkring sammenføjninger og lignende.

Som erfarent firma lægger vi vægt på at levere et godt produkt ved brandisolering og brandsikring af rør og elkabler i industrien m.v. Vi ved desuden, at finish og kommunikation er en vigtig del af opgaven, da totaloplevelsen af isoleringen og sikringen afhænger af både produktet samt et godt forløb med grundig behovsafdækning, god kommunikation, overholdelse af aftaler og oprydning efter endt arbejde. Dette gør sig gældende uanset om der er tale om et nybyggeri eller et renoveringsprojekt.

Kontakt os og høre mere

Hvis du ønsker at brandisolere- og sikre omkring dit hjem eller arbejdspladsen, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan både vejlede dig om processen samt fortælle dig mere om vores priser for brandtætning.

Vi tilbyder desuden at udarbejde et helt uforpligtende tilbud, hvor du kan se et estimat for brandsikring af rørgennemføring.

Kontakt os endelig for at få afklaret tvivlsspørgsmål og høre mere om, hvordan vi kan gøre din arbejdsplads til et mere sikkert sted.Kvalifuge ApS

Kontaktoplysninger

Blokken 74
3460 Birkerød

E-mail: kent.madsen@kvalifuge.dk Telefon: 30 23 37 18