DANSKE TEGL

Kalk- Og Teglværksforeningen Af 1893

Carporte | Skrevet af DANSKE TEGL d. 26. juli 2012

Mursten som vejbelægning er en absolut bæredygtig og holdbar løsning, viser Hollandsk rapport.

Indbyggerne i Amsterdam går på fortove, veje og stræder, som opfylder bystyrets forventninger og krav til bæredygtighed. Bystyret har nemlig besluttet, at vejbelægning skal være en del af deres obligatoriske, bæredygtige indkøb. Det betyder i praksis, at vejbelægningen i alle byens 30 km zoner allerede er udskiftet, og flere fortove og veje i fremtiden skal udskiftet med mursten.


Ifølge rapporten vil en belægning med beton være mindre miljørigtig end tegl grundet højere CO2-udledning fra beton. Samtidig er udskiftningsraten høj ved beton grundet kortere levetid. Amsterdam sparede 237 kiloton CO2 alene ved at udskifte betonbelægningen med mursten. Det svarer til det årlige CO2 udslip fra 26.000 husholdninger, skriver konsulentbureauet ’Aviesbureau Tauw’, der på foranledning af Amsterdams kommune har sammenlignet bæredygtigheden ved vejbelægning med henholdsvis beton og mursten.

En vedvarende ressource
Rapporten angiver således, at ved indvinding af leret og fremstilling af mursten er energiforbruget langt lavere end ved fremstilling af de gængse belægningsmaterialer. Ler er en naturlig ressource. Når man udvinder ler, fjernes det øverste muldlag forsigtigt og lægges til side. Når leret er færdigudgravet, lægges muldlaget tilbage, så området igen kan anvendes til eksempelvis landbrug. Hverken jorden, nærliggende vandløb eller grundvandet påvirkes negativt ved lergravning. Teglværkerne genererer ikke leraffald, men recirkulerer og genanvender alle lerprodukter. Afgravning af ler og murstensproduktion er således både en miljøvenlig og naturbevarende proces.

En økonomisk løsning
Mursten er en bæredygtig løsning bl.a. pga. dens lange levetid. Ifølge en tidligere undersøgelse fra hollandske ’Adviesbureau Haskoning’ er de mursten, der anvendes til vejbelægning, holdbare i 125 år og har en udskiftningsrate på kun 10 %. Derved er både materialeforbrug og behovet for dyr vedligehold voldsomt reduceret i forhold til både asfalt og betonbelægning, som ofte skal efterses og repareres. Samtidig er hårdtbrændte mursten frostsikre pga. en lav vandoptagelse. De er slidstærke og modstandsdygtige over for mange kemikalier, salte og syrer.

Tids- og energibesparende
I Holland har man i forbindelse med etableringen af murstensbelægning fremstillet en særlig maskine til arbejdet. Maskinen kan lægge 400 meter vej på en dag i en bredde på op til 6 meter. Murstenene lægges i det ønskede mønster, efterhånden som maskinen kører af sted.

Højere trafiksikkerhed
Herhjemme viser en undersøgelse fra Trafitec om trafiksanering i Københavns kommune, at etablering af stilleveje medførte et fald i antallet af uheld og personskader på 30 %. Og mursten er et godt bud på vejbelægning, der kan øge sikkerheden på f.eks. fortove, lege-, opholds- og parkeringspladser. Det hænger blandt andet sammen med, at murstensoverfladen er mere holdbar og ru og derfor mere skridsikker for fodgængere og cyklister, mens bilisterne naturligt sænker hastigheden på det grovere underlag.

Udnyt mulighederne for et grønnere miljø
”Det er interessant og inspirerende, at se hvordan andre lande og storbyer sætter bæredygtighed på dagsordenen. En vigtig pointe er at se på vejanlægget i et livscyklus perspektiv og ikke kun på selve fremstillingen af de enkelte produkter”, siger Tommy Bisgaard og fortsætter: ”Murstensbelægning kan bruges både på stilleveje, små gader og stræder, lege- og opholdsområder, fortove og større pladser. Det er en økonomisk og bæredygtig løsning med et unikt udtryk. De danske kommuner bør lade sig inspirere og udnytte mulighederne.”DANSKE TEGL

Former og farver – store og små. På højkant eller på langs. Med glaseret eller ru overflade. Der er masser af muligheder med et murstenshus med tegltag. Du kan vælge en farve til taget, en anden eller flere til facade og en helt tredje eller fjerde til teglbelægningen foran huset og i haven.

Du kan mure i kreative mønstre og vælge en spændende farve til mørtlen. Begrænsningerne er ikke givet af byggematerialerne, for mursten og tagsten er nogle af byggeriets mindste og mest spændende ”byggeklodser”. Du må faktisk selv sætte begrænsninger. Dette kan være vanskeligt, da der nemt kan være millioner af kombinationsmuligheder. Det er som at have et sæt ”legoklodser”, bare i stor skala. Her kan du få inspiration til både hus og have. Det kan også betale sig at gå en tur i kvarteret og se, hvad andre har fundet på med deres murede huse med tegltage.

customer-logo

Firma Adresse

Nørre Voldgade 48
1358 København K

Nyeste artikler fra DANSKE TEGL
Ny teknologi og gammel viden giver arkitekter nye muligheder for at bygge æstetisk murværk i store højder
DANSKE TEGL
Ny teknologi og gammel viden giver arkitekter nye muligheder for at bygge æstetisk murværk i store højder
Læs artikel
Unikke facadeudtryk hitter i moderne arkitektur
DANSKE TEGL
Unikke facadeudtryk hitter i moderne arkitektur
Læs artikel
Hun sender teglet ind i fremtiden
DANSKE TEGL
Hun sender teglet ind i fremtiden
Læs artikel
Teglbranchen accelererer på innovation!
DANSKE TEGL
Teglbranchen accelererer på innovation!
Læs artikel
Flere boligkøbere vil have bæredygtig kvalitet
DANSKE TEGL
Flere boligkøbere vil have bæredygtig kvalitet
Læs artikel
Teglbranchen kræver miljøvaredeklaration fra ”vugge-til-grav”
DANSKE TEGL
Teglbranchen kræver miljøvaredeklaration fra ”vugge-til-grav”
Læs artikel
Bæredygtigt og sundt skolebyggeri hitter
DANSKE TEGL
Bæredygtigt og sundt skolebyggeri hitter
Læs artikel
Våd vinter øger risiko for alvorlige fugtskader, som skyldes dårlige tage
DANSKE TEGL
Våd vinter øger risiko for alvorlige fugtskader, som skyldes dårlige tage
Læs artikel
Indlæs flere artikler...
Brochurer
TEMA – Bæredygtigt
DANSKE TEGL
Sunde huse der holder
DANSKE TEGL
Muret byggeri giver sundt indeklima
DANSKE TEGL
Whiterapport
DANSKE TEGL
DTU-rapport
DANSKE TEGL
TEMA – Passivhuse & Tegl
DANSKE TEGL
Whiterapport Resume
DANSKE TEGL
Når først du har boet i et teglhus, kunne du ikke drømme om at bo i andet
DANSKE TEGL
Indlæs flere brochurer...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.