DANSKE TEGL

Teglbranchen kræver miljøvaredeklaration fra ”vugge-til-grav”

Boligejer | Skrevet af DANSKE TEGL d. 17. december 2015

De nye EPD miljødeklarationer, som bygger på fælleseuropæiske normer, og som beskriver, hvor meget et givent produkt belaster miljøet, findes i flere udgaver. Det forvirrer og gør sammenligning mellem forskellige byggeformer på bygningsniveau rodet og ukorrekt. Det bør ændres til, at man kun anvender én miljødeklaration, hvor man måler hele den totale miljøbelastning fra ”vugge-til-grav” ud fra mere end 20 miljøindikatorer, mener Kalk- og Teglværksforeningen.


Ved at udelade den miljømæssige belastning i en større del af et produkts livscyklus som f.eks. når man alene ser på et ”vugge-til-port”-scenario, kan en virksomhed skilte med at producere varer, der er skånsomme for miljøet. Men der kan være tale om et skønmaleri, hvis beskrivelsen alene omfatter en vurdering fra ”vugge-til-port”, mener teglbranchen. Der er således heller ikke ved en vurdering fra ”vugge-til-port” tale om en egentlig og ægte livscyklusvurdering samt heller ikke tale om en miljøvaredeklaration, som direkte kan anvendes til vurdering af en bygnings miljøforhold. Ønsker man endvidere at få det korrekte billede af en bygnings bæredygtighedsniveau ud fra en evalueringsperiode over 100 år eller mere, kan det kun lade sig gøre ved at gennemføre en fuld miljøvaredeklaration baseret på ”vugge-til-grav”.

En EPD miljødeklaration er udarbejdet på grundlag af en livscyklusanalyse (LCA). Den standardiserede metode baseret på ”vugge-til-grav” sikrer, at miljøinformationerne lader sig sammenligne samt er uafhængigt af landegrænser i Europa.


”Den standardiserede metode, som er specificeret i en CEN-standard er for så vidt god. Problemet er, at miljødeklarationen både kan omfatte analyser baseret på ”vugge til grav” og den langt mindre omfattende analyse af miljøbelastningerne fra ”vugge til port”, ”siger Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og fortsætter:

”Det betyder helt konkret, at man ikke korrekt kan sammenlige to byggeformer. For hvordan skal man kunne sammenligne en producent, der dokumenterer de miljømæssige belastninger i hele produktets levetid, med en anden producent, der ikke medtager de miljøpåvirkninger, der sker, efter at varen har forladt fabriksporten? Det drejer sig blandt om miljøpåvirkninger ved transport, brug og vedligeholdelse, samt nedrivning, afbrænding og bortskaffelse efter endt levetid.”

100 procent bæredygtigt
Når teglbranchen fremhæver, at mursten er et bæredygtigt byggemateriale og meget skånsomt i forhold til miljøet set over en bygnings levetid, findes dokumentationen netop i den mest omfattende miljøvaredeklaration for en teglmursten, dvs. en EPD miljødeklaration fra ”vugge-til-grav”. Byggematerialer i tegl består af brændt ler og sand, indeholder ingen sundhedsskadelige stoffer og har en holdbarhed på mindst 150 år. Mursten udvasker heller ikke miljøskadelige stoffer til jord og vand, når teglet recirkuleres efter endt brug.

”Samtidig skal man huske, at bæredygtighed på bygningsniveau også rummer andre elementer end de som indgår i en EPD – særligt den sociale dimension, som omfatter sundhed, trivsel, indeklima, lyd, komfort mv. altså emner som først kommer til udtryk, når man bor eller arbejder i bygningen. Endeligt må man ikke glemme den økonomiske dimension, hvor parametre såsom lang levetid, lavt vedligehold og høj gensalgsværdi,” forklarer Tommy Bisgaard, og henviser til en række temahæfter om bæredygtighed, som gratis kan downloades fra www.bygitegl.dk

http://bygitegl.dk/DANSKE TEGL

Former og farver – store og små. På højkant eller på langs. Med glaseret eller ru overflade. Der er masser af muligheder med et murstenshus med tegltag. Du kan vælge en farve til taget, en anden eller flere til facade og en helt tredje eller fjerde til teglbelægningen foran huset og i haven.

Du kan mure i kreative mønstre og vælge en spændende farve til mørtlen. Begrænsningerne er ikke givet af byggematerialerne, for mursten og tagsten er nogle af byggeriets mindste og mest spændende ”byggeklodser”. Du må faktisk selv sætte begrænsninger. Dette kan være vanskeligt, da der nemt kan være millioner af kombinationsmuligheder. Det er som at have et sæt ”legoklodser”, bare i stor skala. Her kan du få inspiration til både hus og have. Det kan også betale sig at gå en tur i kvarteret og se, hvad andre har fundet på med deres murede huse med tegltage.

customer-logo

Firma Adresse

Nørre Voldgade 48
1358 København K

Nyeste artikler fra DANSKE TEGL
Ny teknologi og gammel viden giver arkitekter nye muligheder for at bygge æstetisk murværk i store højder
DANSKE TEGL
Ny teknologi og gammel viden giver arkitekter nye muligheder for at bygge æstetisk murværk i store højder
Læs artikel
Unikke facadeudtryk hitter i moderne arkitektur
DANSKE TEGL
Unikke facadeudtryk hitter i moderne arkitektur
Læs artikel
Hun sender teglet ind i fremtiden
DANSKE TEGL
Hun sender teglet ind i fremtiden
Læs artikel
Teglbranchen accelererer på innovation!
DANSKE TEGL
Teglbranchen accelererer på innovation!
Læs artikel
Flere boligkøbere vil have bæredygtig kvalitet
DANSKE TEGL
Flere boligkøbere vil have bæredygtig kvalitet
Læs artikel
Teglbranchen kræver miljøvaredeklaration fra ”vugge-til-grav”
DANSKE TEGL
Teglbranchen kræver miljøvaredeklaration fra ”vugge-til-grav”
Læs artikel
Bæredygtigt og sundt skolebyggeri hitter
DANSKE TEGL
Bæredygtigt og sundt skolebyggeri hitter
Læs artikel
Våd vinter øger risiko for alvorlige fugtskader, som skyldes dårlige tage
DANSKE TEGL
Våd vinter øger risiko for alvorlige fugtskader, som skyldes dårlige tage
Læs artikel
Indlæs flere artikler...
Brochurer
Afdækning af murværk og materialer
DANSKE TEGL
Whiterapport
DANSKE TEGL
Det murede hus
DANSKE TEGL
Muret byggeri og indeklima
DANSKE TEGL
TEMA – Passivhuse & Tegl
DANSKE TEGL
Når først du har boet i et teglhus, kunne du ikke drømme om at bo i andet
DANSKE TEGL
Muret byggeri giver sundt indeklima
DANSKE TEGL
Sunde huse der holder
DANSKE TEGL
Indlæs flere brochurer...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.