DANSKE TEGL

Byggematerialer kan mindske C02 fra transport

Huset | Skrevet af DANSKE TEGL d. 16. juni 2014

Danmarks CO2-udledning fra energiforbruget faldt med 3,5 pct. i 2013. Ifølge energiselskaberne svarer besparelserne til 100.000 husholdningers energiforbrug. Byggebranchen kan bidrage til at mindske CO2-udledningen ved at tænke i bæredygtige og langtidsholdbare byggematerialer uden stort behov for vedligehold.


“En bygnings behov for vedligehold hænger direkte sammen med udledningen af CO2 fra transport. Hver gang man f.eks. skal hente nye træfacader eller køre til deponi med de gamle, udledes både CO2 og farlige partikler. Det gælder også, når gammelt træ skal brændes af. Jo længere en bygning holder, og jo mindre vedligehold, der er nødvendigt, desto mindre er miljøbelastningen”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Bygitegl.dk.

Ifølge Tommy Bisgaard overser mange de CO2-omkostninger og andre miljøforhold, der er knyttet til vedligehold, udskiftninger af byggematerialer, nedrivning samt bortskaffelse.

“Hvis man er seriøs omkring bæredygtighed, er det ikke nok at interessere sig for CO2-udledning ud fra f.eks. “vugge til port”-princippet. Alle transportomkostninger og alle miljøforhold i hele bygningens levetid, inklusive bortskaffelse, må vurderes og beregnes for at give et sandfærdigt helhedsbillede. Dette kan kun gøres ved at udforme en korrekt Miljøvaredeklaration efter EN 15804”, pointerer Tommy Bisgaard.

Mursten holder
Ifølge Tommy Bisgaard er mursten og tagsten af tegl blandt de mest bæredygtige facadematerialer på markedet. Det skyldes bl.a. tegls holdbarhed på 150 år og murstensbyggeriers lave behov for vedligehold samt muligheden for recirkulering ved nedrivning. Gennemfører man endvidere en bæredygtighedsvurdering af en sådan bygning efter EN 15978, hvor også sociale faktorer som indeklima, brandsikkerhed og økonomiske indikatorer indgår, står et murstensbyggeri med tegltag stærkt i en sådan sammenligning.

”Teglbygninger holder i generationer uden større vedligehold. Det er noget, der kan mærkes på CO2-regnskabet. Derudover fremstiller teglbranchen også særlige savsmuldsteglsten, der hver vejer omkring 30 % mindre end traditionelle teglmursten, og derfor medvirker til yderligere at sænke CO2-udledningen ved f.eks. produktion og transport”, fortæller Tommy Bisgaard.

Læs temahæfte om bæredygtighed her

Læs mere om bæredygtighed og tegl på www.bygitegl.dkDANSKE TEGL

Former og farver – store og små. På højkant eller på langs. Med glaseret eller ru overflade. Der er masser af muligheder med et murstenshus med tegltag. Du kan vælge en farve til taget, en anden eller flere til facade og en helt tredje eller fjerde til teglbelægningen foran huset og i haven.

Du kan mure i kreative mønstre og vælge en spændende farve til mørtlen. Begrænsningerne er ikke givet af byggematerialerne, for mursten og tagsten er nogle af byggeriets mindste og mest spændende ”byggeklodser”. Du må faktisk selv sætte begrænsninger. Dette kan være vanskeligt, da der nemt kan være millioner af kombinationsmuligheder. Det er som at have et sæt ”legoklodser”, bare i stor skala. Her kan du få inspiration til både hus og have. Det kan også betale sig at gå en tur i kvarteret og se, hvad andre har fundet på med deres murede huse med tegltage.

customer-logo

Firma Adresse

Nørre Voldgade 48
1358 København K

Nyeste artikler fra DANSKE TEGL
Ny teknologi og gammel viden giver arkitekter nye muligheder for at bygge æstetisk murværk i store højder
DANSKE TEGL
Ny teknologi og gammel viden giver arkitekter nye muligheder for at bygge æstetisk murværk i store højder
Læs artikel
Unikke facadeudtryk hitter i moderne arkitektur
DANSKE TEGL
Unikke facadeudtryk hitter i moderne arkitektur
Læs artikel
Hun sender teglet ind i fremtiden
DANSKE TEGL
Hun sender teglet ind i fremtiden
Læs artikel
Teglbranchen accelererer på innovation!
DANSKE TEGL
Teglbranchen accelererer på innovation!
Læs artikel
Flere boligkøbere vil have bæredygtig kvalitet
DANSKE TEGL
Flere boligkøbere vil have bæredygtig kvalitet
Læs artikel
Teglbranchen kræver miljøvaredeklaration fra ”vugge-til-grav”
DANSKE TEGL
Teglbranchen kræver miljøvaredeklaration fra ”vugge-til-grav”
Læs artikel
Bæredygtigt og sundt skolebyggeri hitter
DANSKE TEGL
Bæredygtigt og sundt skolebyggeri hitter
Læs artikel
Våd vinter øger risiko for alvorlige fugtskader, som skyldes dårlige tage
DANSKE TEGL
Våd vinter øger risiko for alvorlige fugtskader, som skyldes dårlige tage
Læs artikel
Indlæs flere artikler...
Brochurer
Afdækning af murværk og materialer
DANSKE TEGL
TEMA, Bæredygtigt Byggeri – Den sociale dimension
DANSKE TEGL
Sunde huse der holder
DANSKE TEGL
TEMA – Passivhuse & Tegl
DANSKE TEGL
Rapport 2011.08.08
DANSKE TEGL
Whiterapport
DANSKE TEGL
Det murede hus
DANSKE TEGL
Whiterapport Resume
DANSKE TEGL
Indlæs flere brochurer...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.