bygogbolig.dk ApS

Rotter i boligen

Haven | Skrevet af bygogbolig.dk ApS d. 2. juli 2002

Rotter (og mus) i boligen ødelægger værdier for enorme beløb hvert år: Gnaveri på træværk, ødelæggelse af isolationsmateriale, kloakrør, el-ledninger, m.v. alt sammen skader som er kostbare at udbedre.

Rotten kan æde alt, og den kan gnave i alt der er blødere end jern. Den er en fortrinlig svømmer og klarer let en vandlås i toilettet. Den kan springe lodret 75 centimeter op i luften, klatre op ad mure og orientere sig fuldstændigt ubesværet i mørke.

En fuldvoksen rotte kan klemme sig igennem et hul på 25 mm.

Dette er symptomerne på, at der kan være rotter i huset:

:: Uforklarlig kloak, eller ‘rottelugt’ i huset.
:: Kloaklugt kan betyde brud på kloakken, som rotterne bruger som adgangsvej.Gnaveri i fødevarer, plastposer o.lign.
:: Små gennemgnavede stykker af f.eks. papkartoner eller plastposer kan betyde, at man har besøg af rotter eller mus.
:: Huller i græs eller flisearealer eller sammenstyrtninger i nærheden af husets kloakledning kan indikere, at rotter har fundet vej ud af en defekt kloakledning.
:: Fund af rotteekskrementer. Ekskrementerne er sorte/mørkebrune, ca. 10-15 mm lange og ca. 5 mm tykke, og kan derfor ikke forveksles med museekskrementer, der har samme størrelse som kommenkorn.
:: Bump, hvin, skrig og puslen på loftet eller inde i skillevæggene.

Rotten er det alvorligste skadedyr, og de allerfleste kommuner påtager sig at bekæmpe rotter gratis.

Dette kan man gøre for at holde rotterne væk:

:: Hold afløbsinstallationer i god stand, og få omgående konstaterede skader udbedret af autoriseret arbejdskraft.
:: Gennemgå alle afløb i huset og sørg for, at alle afløbsriste er forsvarligt fastgjort med skruer eller lignende til underlaget. Rotten kan løfte relativt tunge genstande, der ikke er forsvarligt fastgjorte.
:: Hav forsikringsforholdene i orden, og gerne med udvidet dækning mod skader på kloakinstallationer.
:: Konstateres der i forbindelse med en rottesag skader på husets kloakinstallation, er det den enkelte husejers pligt at foretage udbedring af skaderne, der i nogle tilfælde kan være vanskelige og kostbare at gennemføre.
:: Efterse at udluftningen af faldstammer er fagmæssigt korrekt udført. Der må ikke forekomme overskæringer af røret, sammenkobling med andre rørtyper eller anden form for ændring.
:: Husk faldstammeudluftningen har direkte adgang til kloakken, og det er en af de hyppigste årsager til rotteforekomst i villaer, da rotten uden besvær kravler op igennem røret og ud på loftet.
:: Hvis udluftningen er ført ud over tag, så stik en sammenrullet pølse af hønsetråd ned i udmundingen. Det forhindrer rotterne i at kunne trænge ud på taget og ind i huset via tagrenden.

Hvis man har mistanke om rotter, har man som borger pligt til at anmelde det til teknisk forvaltning i kommunen, der sender sin entreprenør eller mandskab ud på adressen, bedømmer tilfældet og iværksætter bekæmpelsen.

I Danmark er der lovbefalet kommunal rottebekæmpelse hvilket betyder, at alle kommuner i Danmark bekæmper rotter efter anmeldelse uden udgift for grundejeren. Desuden er det ikke tilladt for ikke autoriserede personer at udlægge bekæmpelsesmidler mod rotter. Efter behov kan der også etableres bekæmpelse på abonnementsbasis, hvis man ønsker en kontinuerlig, forebyggende bekæmpelse.

I det tilfælde placeres giftfoderdepoter omkring den/de bygninger, der ønskes sikret.

Forebyggende bekæmpelse er ikke omfattet af den lovbefalede kommunale ordning og skal derfor betales af grundejeren selv.customer-logo

Firma Adresse

Usserød Kongevej 80
2970 Hørsholm

Populære artikler fra bygogbolig.dk ApS
Sådan fjerner du kløver i din græsplæne
bygogbolig.dk ApS
Sådan fjerner du kløver i din græsplæne
Læs artikel
Hvad er det for en væg?
bygogbolig.dk ApS
Hvad er det for en væg?
Læs artikel
Sådan hænges billedet op korrekt!
bygogbolig.dk ApS
Sådan hænges billedet op korrekt!
Læs artikel
Sådan hænges lampen op i loftet
bygogbolig.dk ApS
Sådan hænges lampen op i loftet
Læs artikel
Sådan blændes en dør!
bygogbolig.dk ApS
Sådan blændes en dør!
Læs artikel
Granitbelægning som kun bliver smukkere med alderen og forgår aldrig.
bygogbolig.dk ApS
Granitbelægning som kun bliver smukkere med alderen og forgår aldrig.
Læs artikel
Ifö Parade – Elegance i sort/hvid
bygogbolig.dk ApS
Ifö Parade – Elegance i sort/hvid
Læs artikel
Småhusreglementet
bygogbolig.dk ApS
Småhusreglementet
Læs artikel
Indlæs flere artikler...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.