bygogbolig.dk ApS

Erhvervsmæssig udlejning – virksomhedsordningen

Boligejer | Skrevet af bygogbolig.dk ApS d. 2. juli 2002

Hvis man udlejer sin bolig hele året, betragtes udlejningen skattemæssigt som erhvervsmæssig udlejning. Dette betyder, at indtægten er personlig indkomst, og at der skal beregnes AM-bidrag af indtægten.

Når man overgår til erhvervsmæssig udlejning, betyder det, at man ikke kan anvende reglerne om standardiseret bundfradrag. Til gengæld har man mulighed for at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen fra den dato, hvor udlejningen starter.

Den væsentligste begrundelse for at anvende virksomhedsordningen på udlejningsvirksomheden er, at rentefradraget får fuld skatteværdi i og med, at renteudgifterne kan fratrækkes direkte i overskuddet. Der vil ved udlejning af fast ejendom typisk være tale om relativt store renteudgifter i forhold til indtægten, som kan begrunde anvendelse af virksomhedsordningen. Betydningen af virksomhedsordningen vil vokse i takt med udfasningen af rentefradragsværdien 1999-2001.

Eksempel:

Hr. Andersen ejer en ejerlejlighed, som udlejes hele året. Husleje 5.000 kr. pr. måned – i alt 60.000 kr. i år 2001. Renteudgifterne udgør samme år 65.000 kr. Hvis man ser bort fra andre fradragsberettigede udgifter i forbindelse med udlejningen, og hvis det antages, at hr. Andersen i forvejen betaler topskat, ser regnestykket således ud:

Uden for virksomhedsordningen

Skat + AM-bidrag af lejeindtægt: 60.000 x 63,3 procent = 37.980 kr.

Skatteværdi af rentefradrag: 65.000 x 32 procent = 20.800 kr.

Skat af lejeindtægt = 17.180 kr.

I virksomhedsordningen

Overskud ved udlejning: 60.000 – 65.000 = – 5.000 kr.

Som det ses af eksemplet, fratrækkes renteudgifterne inden for virksomhedsordningen direkte i lejeindtægten, hvorved der fremkommer et underskud på 5.000 kr., som kan fratrækkes i personens øvrige personlige indkomst.

Uden for virksomhedsordningen har rentefradraget kun en skatteværdi på 32 procent Hr. Andersen tjener altså ca. 22.000 kr. på at vælge virksomhedsordningen for udlejningsvirksomheden.

Ved salg af en udlejningsejendom beskattes ejeren af fortjenesten efter ejendomsavancebeskatningsloven, medmindre ejendommen har tjent som bolig for ejeren i en del af ejerperioden.customer-logo

Firma Adresse

Usserød Kongevej 80
2970 Hørsholm

Nyeste artikler fra bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
Læs artikel
Få hjælp til økonomiske besparelser
bygogbolig.dk ApS
Få hjælp til økonomiske besparelser
Læs artikel
Flotte plankeborde
bygogbolig.dk ApS
Flotte plankeborde
Læs artikel
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
bygogbolig.dk ApS
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
Læs artikel
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
bygogbolig.dk ApS
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
Læs artikel
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
bygogbolig.dk ApS
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
Læs artikel
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
bygogbolig.dk ApS
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
Læs artikel
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
bygogbolig.dk ApS
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
Læs artikel
Indlæs flere artikler...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.