bygogbolig.dk ApS

Beskatning – salg af bolig

Boligejer | Skrevet af bygogbolig.dk ApS d. 2. juli 2002

Ifølge den såkaldte ‘parcelhusregel’ udløses der som hovedregel ikke beskatning ved salg af en bolig i modsætning til salg af f.eks. en udlejningsejendom. Tre betingelser skal være opfyldt for, at en ejendom kan sælges skattefrit:


Der skal være tale om et parcelhus, et tofamilieshus, en ejerlejlighed eller et sommerhus.
Huset eller ejerlejligheden skal have tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af ejerperioden.
Ejendommens samlede grundareal skal være mindre end 1.400 kvm.
Ad 2. Betingelsen om, at ejendommen skal have tjent som bolig for ejeren, er specielt aktuel i de tilfælde, hvor forældre har købt en ejerlejlighed til deres studerende børn, og hvor ejendommen senere sælges med fortjeneste.

Skattevæsenet vil i disse situationer måske lidt overraskende for de fleste være i sin gode ret til at beskatte fortjenesten i medfør af ejendomsavancebeskatningsloven.

Forældrene har jo i denne situation ikke opfyldt betingelsen om, at ejendommen skal have tjent som bolig for ejeren. Udeboende børn regnes nemlig ikke med til husstanden.

Ad 3. Betingelsen om, at ejendommens samlede grundareal skal være mindre end 1.400 kvm., modificeres dog i 2 situationer:

a) Hvis der ifølge myndighederne ikke kan udstykkes en grund til selvstændig bebyggelse fra ejendommen. Dette kan være tilfældet, hvis huset ligger lige i midten af en grund på f.eks. 2.000 kvm.

b) Hvis man kan få Told- og Skattestyrelsen til at erklære, at udstykning vil medføre en væsentlig værdiforringelse af den resterende ejendom. Dette kan f.eks. være tilfældet med hav- og søgrunde, hvor udstykning vil afskære adgangen til vandet.customer-logo

Firma Adresse

Usserød Kongevej 80
2970 Hørsholm

Nyeste artikler fra bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
Læs artikel
Få hjælp til økonomiske besparelser
bygogbolig.dk ApS
Få hjælp til økonomiske besparelser
Læs artikel
Flotte plankeborde
bygogbolig.dk ApS
Flotte plankeborde
Læs artikel
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
bygogbolig.dk ApS
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
Læs artikel
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
bygogbolig.dk ApS
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
Læs artikel
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
bygogbolig.dk ApS
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
Læs artikel
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
bygogbolig.dk ApS
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
Læs artikel
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
bygogbolig.dk ApS
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
Læs artikel
Indlæs flere artikler...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.