bygogbolig.dk ApS

Udlejning til børn og andre slægtninge

Boligejer | Skrevet af bygogbolig.dk ApS d. 2. juli 2002

Hvis man f.eks. køber en ejerlejlighed i København med den hensigt at overlade brugen af lejligheden til sin studerende datter, skal man være klar over, at skattemyndighederne vil se på, om datteren betaler en husleje svarende til markedslejen – altså den leje, man kunne have opnået ved udlejning til fremmede.

Hvis den aftalte husleje er lavere end markedslejen, vil skattemyndighederne ud over beskatning af den modtagne leje have ret til at beskatte forældrene af en fiktiv lejeindtægt, der udgør forskellen op til den objektive udlejningsværdi.

Samtidig anses datteren for at have modtaget en tilsvarende gave, som eventuelt er gaveafgiftspligtig. I praksis vil der ikke blive tale om gaveafgift, idet faderen og moderen afgiftsfrit hver kan give barnet gaver på op til 42.500 kr. pr. år.

Eksempel:

Hvis det antages, at den pågældende ejerlejlighed ved udlejning til fremmede kunne have indbragt en lejeindtægt på 3.000 kr. pr. måned, bliver forældrene i det pågældende år beskattet af en lejeindtægt på 3.000 x 12 = 36.000 kr., selv om datteren faktisk kun betaler 1.000 kr. pr. måned i husleje eller i alt 12.000 kr.

Lejeindtægten på 36.000 kr. medregnes til forældrenes personlige indkomst, og der beregnes AM-bidrag af beløbet, hvilket kan medføre en skat på op til 63.3 procent af beløbet eller i alt 22.788 kr. Datteren bliver i dette tilfælde ikke gaveafgiftspligtig, da gavens værdi (24.000 kr.) ikke overstiger den afgiftsfri bundgrænse.

Der er ikke noget i vejen for, at forældrene anvender virksomhedsordningen, selv om udlejningen foregår til børn. Det er dog spørgsmålet, om man vil tillade anvendelse af virksomhedsordningen, hvis ejendommen stilles vederlagsfrit til rådighed for børnene.

Som før nævnt skal man være opmærksom på, at eventuel fortjeneste ved senere salg af ejendommen er skattepligtig i det omfang, den ikke har tjent til bolig for ejeren.customer-logo

Firma Adresse

Usserød Kongevej 80
2970 Hørsholm

Nyeste artikler fra bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
Læs artikel
Få hjælp til økonomiske besparelser
bygogbolig.dk ApS
Få hjælp til økonomiske besparelser
Læs artikel
Flotte plankeborde
bygogbolig.dk ApS
Flotte plankeborde
Læs artikel
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
bygogbolig.dk ApS
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
Læs artikel
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
bygogbolig.dk ApS
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
Læs artikel
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
bygogbolig.dk ApS
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
Læs artikel
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
bygogbolig.dk ApS
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
Læs artikel
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
bygogbolig.dk ApS
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
Læs artikel
Indlæs flere artikler...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.