bygogbolig.dk ApS

Parcelhusejernes Landsforening

Naboret/pligter | Skrevet af bygogbolig.dk ApS d. 2. juli 2002

Som parcelhusejer kan man ikke undgå at komme i en situation, hvor ofte alvorlige spørgsmål melder sig, og man har brug for hjælp.

Til dette har Parcelhusejernes Landsforening et sekretariat, hvor man ofte kan få svar eller råd på rede hånd eller en snak med en advokat, men derudover har PL oprettet en del udvalg med frivillige, der har specialiseret sig i områder af særlig relevans for parcelhusejere.

Alle parcelhusejere kan blive medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Det kan ske enten ved kollektiv indmeldelse af en hel grundejerforening, eller ved, at den enkelte parcelhusejere melder sig ind.

Den lokale grundejerforening dækker normalt de fleste af de lokale problemer i kraft af nogle naboers frivillige indsats.

Men derudover er der en lang række udækkede forhold. Her er det, at Parcelhusejernes Landsforening (PL) kommer ind i billedet.

Den lokale grundejerforening kan også have tegnet et kollektivt medlemskab i PL, således at foreningen har PL som rådgiver i alle spørgsmål samt er dækket af de forsikringer, PL har tegnet for alle sine medlemsforeninger.

Arbejdsskadeforsikring.
Denne lovpligtige forsikring dækker alle, der udfører et arbejde for grundejerforeningen uanset om arbejdet er lønnet eller ej.

Kautionsforsikring.
Denne forsikring kaldes også en underslæbsforsikring. Forsikringen dækker i det tilfælde, at et bestyrelsesmedlem begår underslæb og løber med foreningens kontante beholdning.

Retshjælpsforsikring.
Hvis grundejerforeningen bliver involveret i en retslig tvist, der fører til civil retssag eller voldgift, dækker denne forsikring med et beløb op til kr. 75.000.

Bestyrelses-, ledelses- og erhversvsansvarsforsikring.
Dækker de ansvarspådragende handlinger eller undladelser, som en bestyrelse kan komme ud for i sit arbejde.

Personligt medlemskab af PL

Måske er den lokale forening allerede medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Men er man ikke indirekte medlem, kan man for 200 kr. om året blive direkte medlem og derved opnå fordele og rådgivning både på lokalt, regionalt og på landsniveau.

PL er den eneste forening af sin art i Danmark, der søger at varetage parcelhusejernes interesser. Intet andet sted har den enkelte parcelhusejer eller grundejerforening samme mulighed for at styrke sine interesser eller hente hjælp, råd, vejledning og fordele.

Parcelhusejernes Landsforening er garant for, at Folketinget, det offentlige eller stærke brancheorganisationer ikke kan trække særinteresser ned over hovedet på parcelhusejerne – uden at det har været debatteret.

Landsforeningen er uafhængig af partipolitik og ifølge vedtægterne er dens formål over for offentligheden, regeringen og Folketinget:

:: at varetage de fælles interesser, der knytter sig til ejerforholdet vedrørende parcelhuse

:: at virke for bortfald af enhver form for særbeskatning af boligen

:: at virke for bevarelsen af den private ejendomsret til fast ejendom
Landsforeningen deltager aktivt i en lang række udvalg og er høringspart i mange flere. PL har også en tæt kontakt til partierne i Folketinget.

Parcelhusejernes Landsforening har gennem sit aktive virke opnået status af at repræsentere alle landets over 1 million parcelhusejere.

PL er således repræsenteret der, hvor beslutningerne tages, og arbejder aktivt på at resultaterne får et præg, som Parcelhusejernes Landsforening kan stå inde for.

Information til medlemmerne

En af PL’s vigtigste funktioner er udbredelse af information. Til dette formål har vi to media. Dels et egentligt medlemsblad, der udsendes til alle registrerede medlemmer, og dels et info-blad, der sendes til bestyrelsen i grundejerforeningen.

PL’s medlemsblad hedder MIT HUS, der er et informativt og alsidigt blad, der udkommer 4-6 gange om året. MIT HUS er vores talerør til medlemmerne og heri gennemgås sager og forhold af relevans for den enkelte parcelhusejer. Samtidig er der hér mulighed for at holde øje med de medlemstilbud, som udbydes.

Medlemstilbud

Et medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening er dog mere vidtrækkende end blot et medlemskab, idet PL hele tiden søger at forhandle sig frem til gode fordele og rabatordninger, der kommer det enkelte medlem eller den enkelte bestyrelse til gode.

Vi satser primært på de områder, der berører den brede del af parcelhusejere: Forsikring, brændselsolie, m.m.

Vores kriterium er enkelt, idet besparelsen på den enkelte rabatordning som minimum skal kunne dække det årlige kontingent.

Information om de enkelte tilbud og ansøgningsskemaer kan kun rekvireres gennem PL’s sekretariat.

PL-service

PL-service er et tilbud om aflastning for den enkelte grundejerforenings bestyrelse, der, oftest ulønnet, skal varetage en lang række tidskrævende og trivielle opgaver, for at få det daglige arbejde fra hånden.

PL-service er f.eks. administration af opkrævninger. Men det er andet og mere end kun det. Vi kan således klare alle mulige udsendelser til de enkelte medlemmer, skrive medlemsbreve, trække medlemslister, lave labels og ellers levere informationer efter specielle ønsker.

PL har fra starten valgt, at fortjenesten på ordningen skulle være minimal, for at kunne hjælpe så mange som muligt – også de foreninger, der hidtil har spadseret omkring til medlemmerne med skrivelser, skrevet på foreningens udtjente hakkebræt.

Foreningens adresse er:

Parcelhusejernes Landsforening:
Kirke Værløsevej 24, 1.C.
3500 Værløse

Tlf. 7020 1977 (9-15)
www:www.parcelhus.dk
E-mail: sekretariat@parcelhus.dkcustomer-logo

Firma Adresse

Usserød Kongevej 80
2970 Hørsholm

Nyeste artikler fra bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
Læs artikel
Få hjælp til økonomiske besparelser
bygogbolig.dk ApS
Få hjælp til økonomiske besparelser
Læs artikel
Flotte plankeborde
bygogbolig.dk ApS
Flotte plankeborde
Læs artikel
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
bygogbolig.dk ApS
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
Læs artikel
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
bygogbolig.dk ApS
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
Læs artikel
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
bygogbolig.dk ApS
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
Læs artikel
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
bygogbolig.dk ApS
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
Læs artikel
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
bygogbolig.dk ApS
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
Læs artikel
Indlæs flere artikler...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.