Alfix A/S

Opsætning og lægning af fliser.

Fliser og terrazzo | Skrevet af Alfix A/S d. 28. maj 2003

Det underlag, fliserne eller klinkerne skal monteres på, er ofte bestemmende for hvilken flisemørtel og forbehandling, man skal vælge.


Før monteringsarbejdet påbegyndes, og det er uanset om det er opsætning på væg eller lægning af gulv, bør man altid kontrollere, om underlaget er i orden.
Man undersøger, om der gælder nogle særlige regler for det givne underlag, f.eks. om konstruktionen skal være MK godkendt, og om der er krav til max. fugtindhold, eller om der skal primes og vandtætnes. Der er særlige regler for våde rum.

Der findes forskellige produkttyper til forbehandling, klæbning og fugning. De er tilpasset de underlag, hvorpå de skal anvendes, og har derfor hver sin egenskab.
Det er meget vigtigt at vælge produkter fra samme producent, da de er afprøvet og godkendt sammen, og derved sikrer den fulde produktgaranti.
Derefter kontrolleres om overfladen er ren for støv, fedt eller andre urenheder, der kan hindre en god vedhæftning. Det undersøges om overfladen er plan, om hjørnerne er i lod, eller om f.eks. gulvet har det rigtige fald.

Man bør også kontrollere, om det er de rigtige klinker eller fliser, der er leveret, og om de er i orden. Det er for sent at reklamere, når de først er monteret. Det er en god regel at tage fliser og klinker fra 4 forskellige pakker, idet der må påregnes afvigelser både i format og farvenuance.

Tandspartelstørrelse afhænger af flisens størrelse og bagside. En flise med knopper eller riller kræver et større lag flisemørtel for at opnå fuld mørteldækning, og det er derfor nødvendigt at afpasse tandspartelstørrelse herefter.
Skal der fliser på både væg og gulv, begynder man altid med vægfliserne, da man derved undgår at beskadige nylagte gulvfliser.
Ved udmåling finder man ud af, hvordan man skal begynde for at undgå små flisestykker i hjørner, ved vinduer o.s.v. Start med at afmærke en lodret linie på væggens midte. Herfra udlægges en række fliser inkl. Fuger, for at se hvorledes det går op.


Sluttes der med mindre end en halv flise, udlægges fliserne igen, men forskudt med en halv flise.

Nogle professionelle flisemurere begynder med at opsætte den øverste række og arbejder sig ned mod gulvet, men de fleste begynder dog nedefra.

Man starter med at beregne overkanten af det færdige gulv, og afsætter en vandret linie, der svarer til overkanten af den nederste række fliser inkl. Fugebredden. Har gulvet fald mod et afløb, vælges laveste sted som udgangspunkt. Efter denne linie fastgøres en midlertidig liste, på hvilken den første række fliser opsættes. Listen må ikke skrues eller sømmes fast, men blot understøttes.

Til påføring af et jævnt, ensartet lag flisemørtel anvendes en tandspartel. Man skal ikke påføre mere flisemørtel end passende til det antal fliser, man kan nå at opsætte i løbet af 15 – 20 minutter.

Fliserne vrides og trykkes på plads i den friske mørtel, så hele flisens bagside dækkes. Dette skal kontrolleres, ved at en opsat flise fjernes, så man kan se mørteldækningen. Under arbejdet kan man bruge fugeafstandsholdere, fugesnor eller lignende, for at holde afstanden mellem fliserne, men man skal altid se overfladen som en helhed.

Fliser, der skæres til, opsættes efterhånden som arbejdet skrider frem. Når fliserne sidder fast, fjernes lister, fugesnor og afstandsholdere. Overfladen rengøres med en våd svamp.

På samme måde som ved opsætning af vægfliser, findes der først frem til det punkt, hvor der skal begyndes. Anvendes samme fliseformat som på væg, tilstræbes det at fugerne på væg og gulv er sammenfaldende.

Arbejdet med lægning af gulvfliser udføres stort set på samme måde som ved opsætning af vægfliser. Det anbefales at lægge fliserne efter et langt lige bræt, evt. med fugeinddeling påtegnet, eller efter en snor, så flugten holdes.
Det er meget vigtigt, at bagsiden af flisen eller klinken er helt udfyldt med mørtel. Dette bør kontrolleres ved stikprøver.

Med et langt lige bræt eller et vaterpas kan man kontrollere, om fliserne lægges plant og i højde, så der ikke opstår lunker eller forhøjninger i overfladen. Er der gulvafløb, skal der være fald mod dette.

Se Alfix videoer af forbehandling, samt flisemontering>>customer-logo

Firma Adresse

H.C. Ørsteds Vej 13
6000 Kolding

Nyeste artikler fra Alfix A/S
Hurtighærdende Alfix fugemasse til natursten
Alfix A/S
Hurtighærdende Alfix fugemasse til natursten
Læs artikel
DM i SKILLS 2016 – Alfix er med for 6. år i træk
Alfix A/S
DM i SKILLS 2016 – Alfix er med for 6. år i træk
Læs artikel
Alfix er igen nomineret til Byggeriets Miljøpris
Alfix A/S
Alfix er igen nomineret til Byggeriets Miljøpris
Læs artikel
Overraskelser på Byggeri ’16
Alfix A/S
Overraskelser på Byggeri ’16
Læs artikel
Nye tekniske vejledninger
Alfix A/S
Nye tekniske vejledninger
Læs artikel
Håndværker app bygget til murere
Alfix A/S
Håndværker app bygget til murere
Læs artikel
En klassiker er født!
Alfix A/S
En klassiker er født!
Læs artikel
22 standardfarver til facaden
Alfix A/S
22 standardfarver til facaden
Læs artikel
Indlæs flere artikler...
Brochurer
Alfix CeraFill 16 classic
Alfix A/S
Flisemontering – Nye fliser med Alfix
Alfix A/S
Plane underlag – Støbning og spartling med PlaneMix®
Alfix A/S
Vådrum – Forsegling ved gulvafløb
Alfix A/S
Facadepuds
Alfix A/S
Datomærkning
Alfix A/S
4 stærke til vægge og facader
Alfix A/S
Facademaling
Alfix A/S
Indlæs flere brochurer...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.