bygogbolig.dk ApS

Måling af fugt kan spare boligforeninger for et betydeligt millionbeløb

Isolering & klima | Skrevet af bygogbolig.dk ApS d. 17. december 2014

Udbedring af fugtskader kan koste op til flere millioner kroner. Beboeradfærd er ofte en af årsagerne til det stigende antal af fugtskader i landets boligforeninger, men her dækker forsikringen ikke.

Fjernaflæste fugtmålere kan kontrollere fugten, og alarmering kan fange problemet i tide til gavn for både beboere og forsikringspræmien.

Som forsikringsrådgiver oplever Willis årligt, at tusindvis af lejligheder får fugtskader, der skal udbedres.

”Der er helt klart en stigning i antallet af fugtskader, der ikke er forårsaget af brand eller vandrør, som springer. Vi ser flere og flere skader, som skyldes beboernes adfærd,” siger Poul Ørum, underdirektør i Willis.

Ifølge ham er der flere faktorer, som er medvirkende til, at de almennyttige boligselskaber, andelsforeninger, ejerforeninger og ejendomsselskaber oplever et stigende problem med fugtskader.

”I dag tager hele familien af sted i skole og på arbejde, lige efter de har badet, og så er lejligheden fugtig hele dagen. Det giver anledning til en hel del fugt- og skimmelproblemer. Vi ser mange skimmelsager som følge af, at beboerne bruger boligen forkert eller anderledes, end den er indrettet til,” forklarer Poul Ørum og fortsætter:

”Mange beboere er ikke opmærksomme på deres egen adfærd. Vi ser også fugtskader som følge af, at beboerne tørrer tøj indendørs og ikke lufter ud.”

Problemet med det stigende antal af fugtskader er imidlertid, at boligforeningerne kun er forsikret mod fugt og skimmelsvamp i forbindelse med følgeskader. Det kan være et vandrør, der springer, eller en brand i ejendommen som har medført efterfølgende vand- og fugtskader. Beboernes adfærd kan boligforeningerne altså ikke forsikre sig mod.

”Udbedring af en enkelt fugtskade koster typisk fra 50.000 kroner og opefter. Vi har set fugtskader, som har kostet flere millioner kroner. Nogle har været så alvorlige, at man har måttet nedrive nybyggeri, fordi man ikke havde kontrolleret fugten under byggeriet. Og det er altså ikke noget, boligforeningerne er forsikret mod. Det skal de selv betale,” siger Poul Ørum.


Måling af fugt giver bedre økonomi
Som forsikringsrådgiver er det Willis’ opgave at rådgive bl.a. boligforeninger om vedligeholdelse af bygninger og om udbedring af skader, som kan have betydning for foreningernes forsikringspræmie og økonomi. For at kunne give den bedste rådgivning samarbejder Willis derfor med Brunata og andre professionelle leverandører, som kan være med til at hjælpe boligforeninger med fx at undgå fugtskader.

Brunata tilbyder bl.a. fjernaflæste fugtmålere, der dagligt registrerer den relative luftfugtighed i lejlighederne, og en online fugtalarm, som giver direkte besked ved for høj luftfugtighed. Dermed kan boligforeningerne nemt holde øje med luftfugtigheden og agere med det samme.

Investeringen i fugtmålere er hurtig tjent hjem, hvis man sammenligner med prisen for udbedring af skader. Ifølge Poul Ørum ville den samlede ejendomsbranche kunne spare et betydeligt millionbeløb ved at installere fugtmålere og -alarmer, som kan kontrollere fugten og fange problemet i tide.

Måling af fugt og alarmering ved for høj luftfugtighed vil også have en positiv effekt på forsikringspræmien hos de mange boligorganisationer, boligforeninger og udlejningsejendomme.

”I første omgang kan installation af fugtmålere og -alarm betyde en stabilisering af forsikringspræmien, så den ikke stiger. Hvis man kan bevise, at fugtmålerne rent faktisk afhjælper problemet i kraft af, at der kommer færre skader, kan forsikringspræmien falde og forsikringsomkostningerne vil blive lavere,” forklarer han.

Sundt indeklima giver glade og raske beboere
Med fjernaflæste fugtmålere og online fugtalarm kan landets administratorer og viceværter også få information om de fugtmønstre, der tegner sig i ejendommene, uden at besøge hver enkelt lejlighed.

”Boligforeninger vil få mere tilfredse kunder, fordi de kan give en bedre oplevelse for deres lejere. Når man måler fugten og afhjælper problemer med skimmelsvamp, allergi og syge børn, så viser man, at boligforeningen går op i at skabe et sundt miljø,” siger Poul Ørum.

At fugt- og skimmelsvamp har store konsekvenser for familier har advokat hos Homann og ekspert i skimmelsvampesager, Marie-Louise Pind, oplevet på nært hold. Hun har hørt historier fra familier, som har fået hovedpine, slimhindeirritation, hoste, udslæt på huden, nedsat lungefunktion og varige men som fx kronisk astma.

”Jeg har set hundredvis af sager gennem årene med alvorlig skimmelsvamp. Foruden de helbredsmæssige problemer har det mange afledte konsekvenser – både økonomisk og i forhold til bekymringer. Inden en sag er afsluttet, går der jo noget tid, og mange er nødt til at flytte fra hus og hjem. Det påvirker familierne meget og er en voldsom proces,” siger hun og fortsætter:

”Det er langt fra alle sager, hvor skimmelsvampeangreb alene skyldes beboeradfærd. Men hvis man ved hjælp af en fugtmåler og -alarm kan komme fugt- og skimmelskader som følge af brugeradfærd i forkøbet, vil beboerne undgå at stå i sådan en voldsom situation. Med en alarm kan udlejer langt hurtigere end i dag finde ud af, når det er ved at gå galt og gå i dialog med beboerne om, hvordan man sikrer et godt indeklima. Der kan være mange penge at spare, hvis man finder problemet i tide.”

Hun bakkes op af Poul Ørum, der mener, at løsningen fra Brunata er med til at give et godt samarbejde mellem lejere og boligforening, fordi boligforeningens administration eller vicevært kan reagere hurtigt, give gode råd og dermed sikre, at beboerne undgår at få det dårligt.

Læs mere hercustomer-logo

Firma Adresse

Usserød Kongevej 80
2970 Hørsholm

Nyeste artikler fra bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
Læs artikel
Få hjælp til økonomiske besparelser
bygogbolig.dk ApS
Få hjælp til økonomiske besparelser
Læs artikel
Flotte plankeborde
bygogbolig.dk ApS
Flotte plankeborde
Læs artikel
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
bygogbolig.dk ApS
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
Læs artikel
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
bygogbolig.dk ApS
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
Læs artikel
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
bygogbolig.dk ApS
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
Læs artikel
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
bygogbolig.dk ApS
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
Læs artikel
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
bygogbolig.dk ApS
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
Læs artikel
Indlæs flere artikler...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.