Purus A/S

Kan man undvære en udluftning over bygningens tag..?

Badeværelset | Skrevet af Purus A/S d. 26. maj 2014

Definitioner fra DS 432:
Vakuumventil: Ventil, der åbner for lufttilførsel, hvis der er undertryk i ledningen.
Udluftning: Anordning, der sikre lufttilførsel til udluftningsledning.
Udluftsledning: Ledning, der tilfører luft udefra til afløbsledninger. Ledningen fører ikke hovedafløbssystem.
Ventilationsledning: Ledning, der ventilerer, gennemlufter, dele af en afløbsinstallation og/eller et hovedafløbssystem.

Når vi i det følgende omtaler udluftning, mener vi ventilation, altså noget der kan puste og suge.

Fakta
a) En vakuumventil bliver ofte fejlagtig benævnt som en udluftningsventil.
b) En vakuumventil kan aldrig erstatte en ventilation af afløbsinstallationer, da vakuumventilen kun kan suge luft ind.
c) En udluftet ledning skal altid føres op over bygningens tag.
d) En vakuumventil er kun en nødventil.

Vakuumventiler sikre mod undertryk. De kan ikke benyttes, hvis der forekommer overtryk i systemet f.eks. som følge af opstemning.
I blinde vil det sige, ikke udluftede ledninger, kan tryksvingninger være til stor ulempe. Der er derfor udformet særlige dimensioneringsregler for sådanne ledninger. Bestil evt. afløbsnormen her.


Udluftninger er også vigtige for hovedafløbssystemet
Nye tiders tiltag med vandbesparelser, har medført stigende afløbstekniske problemer, bl.a. med meget tilstoppede kloakledninger, dels i husene men desværre også i gadekloakkerne. Dette medfører at der sker en vis forrådnelse der danner gasarter, der kan medføre et overtryk i kloaknettet, som derfor kræver en “gammeldags” ventilation eller udluftning over bygningens tag.
Ifølge DS 432 “Norm for afløbsinstallationer”, skal spildevandsledninger i jord være udluftede i fornødent omfang. Den stedlige bygningsmyndighed kan derfor stille krav om at afløbsledninger i visse bygninger skal være frit udluftet.

Når der forekommer aflejninger af organisk stof i ledningerne, og dette går i forrådnelse, udvikles svovlbrinte, en ubehagelig, og giftig luftart, der udover at forårsage tæringer, også medvirker til at skabe et overtryk i kloakkerne. Dette overtryk kan give problemer i husenes faldstamme systemer, hvor spildevandet ikke bliver afledt med den forventede hastighed.
Det medfører:
a) at vandlåse ofte stopper til.
b) at der opstår vakuum ligende tilstande i husets kloakker, dvs. væsken i vandlåsene står og “gynger” op og ned.
c) at der kommer lugtproblemer i husets installationer.

Dette overtryk kan udlignes gennem udluftninger, der er særlig virksomme, idet bygningsvarmen fremkalder en slags skorstenstræk, som sætter gang i ventilationen og bevirker en luftudskiftning i gadeafløbssystemet.

Det er derfor vigtigt at man er opmærksom på at udlufte den rigtige faldstamme. Det skal altid være den faldstamme der er tætteste på hovedkloakken eller brønden, altså den 1. faldstamme.
Det er desværre ikke ualmindeligt at det ofte er den bagerste faldstamme, der bliver ført over tag, men det er fra før man opfandt vakuumventilerne.

Det er vores anbefaling at man tilstræber at udlufte faldstammen over tag, på det hus der ligger nærmest hovedkloakken i et villakvarter og anden lav bebyggelse og derefter ca. hvert 5. hus.
Det samme gør sig gældende ved etageejendomme hvor det igen skal være den 1. faldstamme der skal udluftes og derefter hver 5. faldstamme.
De øvrige faldstammer kan så forsynes med en vakuumventil.

Læs også hvad der står i normen DS 432 og i ETA-VA godkendelsens gældende bestemmelser.
Hvor der står: Citat: Anvendelse af vakuumventiler tillades kun i de tilfælde, hvor den stedlige bygningsmyndigheds krav om nødvendig udluftning af hovedkloaksystemet er opfyldt.

Udluftningen skal udformes på en sådan måde at ledningssystemet kan udluftes effektivt. Dette betyder at udluftningsledningen ikke må/bør være længere end ca. 15-20 meter. Der må ikke være mere end ca. 3-4 retningsændringer inklusiv retningsændringer på den stående udluftningsledning.
Dimensionen på udluftningsledningen, der føres op gennem huset, bør mindst svare til en indvendig diameter på 96 mm. Overgangen mellem den stående og den liggende ledning bør udføres med 2 stk. 45 graders bøjninger med et lige stykke på 300 mm imellem bøjningerne.
Udluftsledninger skal/bør munde ud i det fri. Hvis man i dag vil undgå problemer med husenes afløbstekniske problemer, i disse vandspare tider. Man bør tænke på hvordan man udluftede huse for 30-40 år siden.

Kilde:
Lars Konradsen
Afløbstekniker
www.afloebsteknikeren.dkPurus A/S

PURUS a/s har i mere end 50 år beskæftiget sig med produktudvikling samt salg af afløbssystemer, som f.eks. gulvafløb, designriste, vandlåse og miljørelaterede produkter til det danske VVS-marked. PURUS er en familieejet innovativ virksomhed i VVS-branchen og en af ​​de førende producenter af sanitære produkter til badeværelset og køkkenet.
PURUS i dag synonymt med høj kvalitet, sikkerhed og innovativt design.

Alle produkter kan købes hos VVS-grossister, den lokale VVS-installatør eller i nærmeste byggemarked/tømmerhandel.

customer-logo

Firma Adresse

Farum Gydevej 71
3520 Farum

Nyeste artikler fra Purus A/S
PURUS Garden – udekøkken
Purus A/S
PURUS Garden – udekøkken
Læs artikel
Designede gulvafløb
Purus A/S
Designede gulvafløb
Læs artikel
PUM – PURUS universal membran
Purus A/S
PUM – PURUS universal membran
Læs artikel
Gulvafløb til vinyl
Purus A/S
Gulvafløb til vinyl
Læs artikel
Kan man undvære en udluftning over bygningens tag..?
Purus A/S
Kan man undvære en udluftning over bygningens tag..?
Læs artikel
”PURUS når deres mål med BYGGERI’14”
Purus A/S
”PURUS når deres mål med BYGGERI’14”
Læs artikel
Markedsleder om VVS’13: ”En vigtig platform til vækst”
Purus A/S
Markedsleder om VVS’13: ”En vigtig platform til vækst”
Læs artikel
En ramme er en ramme er en …!?
Purus A/S
En ramme er en ramme er en …!?
Læs artikel
Indlæs flere artikler...
Brochurer
PURUS Line Vinyl
Purus A/S
PURUS sanitetsprodukter i rustfrit stål
Purus A/S
Udskillerkatalog
Purus A/S
PURUS Rustfrit – Prisliste – Sanitet
Purus A/S
PURUS komplette katalog
Purus A/S
En lille ting som gør stor forskel
Purus A/S
PURUS GARDEN
Purus A/S
Indlæs flere brochurer...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.