Lilleheden A/S

Hurtig konstruktion med skræddersyede træelementer

Arkitekt | Skrevet af Lilleheden A/S d. 15. juli 2011

Med en ny serie træelementer i store dimensioner baner limtræsproducenten Lilleheden nu vej for hurtig opbygning af huse i træ fra inderst til yderst. Elementerne tilpasses hvert enkelt projekt og skaber dermed mulighed for stor arkitektonisk frihed.

De nye såkaldte CLT-elementer fungerer som vægge, gulv og tag og fås i dimensioner op til 2,95 x 16 meter samt 40 centimeter i tykkelse. Derudover er elementerne som standard opbyg-get af massive granbrædder, der er krydslimet for øget styrke og formstabilitet.


”CLT-elementernes store dimensioner betyder en hurtig montage med få samlinger. Derudover kan elementerne i kraft af deres store styrke også anvendes som bærende vægge. Et komplet råhus i rent træ til eksempelvis enfamiliehuse og sommerhuse vil typisk kunne lukkes på bare én dag,” forklarer projektingeniør Camilla Nielsen fra Lilleheden A/S.

Unikke arkitektoniske muligheder
I tillæg til en hurtig montage og konstruktion af råhuset åbner CLT-elementerne op for stor arkitektonisk frihed. Dimensionerne på elementerne justeres til hvert enkelt byggeri, ligesom alle elementer leveres med skræddersyede udskæringer til døre og vinduer.

”Elementernes bærende egenskaber og individuelle tilpasning giver en unik mulighed for at kombinere elementbyggeri, ren trækonstruktion og spændende arkitektur både ude og inde. For eksempel kan CLT-elementerne stå rå uden indvendig beklædning for at skabe et anderle-des spil og markant udtryk i boligen,” fortæller Camilla Nielsen.

Maksimalt udbytte af ren trækonstruktion
Blandt CLT-elementernes tekniske egenskaber er den særlige krydskonstruktion, som medfører en god beskyttelse mod fugt i montagefasen. Krydslimningen danner sammen med den hurtige lukning af råhuset grundlag for en hurtig byggeproces, der minimerer risikoen for, at ek-sempelvis fugtskader og skimmelsvamp bliver en trussel mod indeklimaet i det færdige byg-geri.

”Generelt har rene træhuse en god indvirkning på indeklimaet, og derudover har CLT-elementerne i forhold til traditionelle rammestrukturer af træ både en bedre lyddæmpning og bedre varmeakkumulerende egenskaber, der kan reducere varmeforbruget,” fortæller Camilla Nielsen.

International producent i ryggen
Lilleheden lancerer CLT-elementerne i Danmark i samarbejde med producenten Stora Enso, der er blandt verdens førende inden for træbaserede produkter og papir. Stora Enso producerer CLT-elementerne på fabrikker i Østrig, hvor træelementerne ligesom i Tyskland er meget an-vendt til alt fra enfamiliehuse til kontor- og industribyggeri samt specialkonstruktioner.

I forbindelse med lanceringen af CLT-elementerne tager Lilleheden gerne rundt til interesserede arkitekter, ingeniører og entreprenører med yderligere råd og vejledning om de tekniske og arkitektoniske muligheder.

Fakta om CLT-elementer:

 • CLT-elementerne er som standard fremstillet af massive brædder i gran.
 • De enkelte brædder i elementerne er krydslimet for større styrke og formstabilitet. Der-udover beskytter krydsstrukturen mod fugt i montagefasen.
 • Elementerne kan anvendes til vægge, gulv og tag i eksempelvis enfamiliehuse, sommerhuse, kontor- og industribyggeri samt specialkonstruktioner.
 • Lilleheden kan levere CLT-elementer i dimensioner op til 2,95 x 16 meter samt 40 cen-timeter i tykkelse.
 • CLT-elementerne skræddersyes til hvert enkelt byggeri og leveres med individuelt til-passede udskæringer til døre og vinduer.
 • Træelementerne sikrer en hurtig montage med få samlinger. For eksempel kan et råhus til et enfamiliehus i CLT-elementer typisk lukkes på én dag.
 • CLT-elementerne produceres i Østrig af Stora Enso, der er blandt verdens førende virk-somheder inden for træbaserede produkter og papir.


 • customer-logo

  Firma Adresse

  Hovedvejen 114
  9850 Hirtshals

  Nyeste artikler fra Lilleheden A/S
  Hurtig konstruktion med skræddersyede træelementer
  Lilleheden A/S
  Hurtig konstruktion med skræddersyede træelementer
  Læs artikel
  Ny I-bjælke baner vej for enkelt og billigere lav-energibyggeri
  Lilleheden A/S
  Ny I-bjælke baner vej for enkelt og billigere lav-energibyggeri
  Læs artikel

  Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

  Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

  Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

  Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.