bygogbolig.dk ApS

Efterisolering

Energi & miljø | Skrevet af bygogbolig.dk ApS d. 18. december 2001

Pas på fugten
Mennesker og dyr afgiver vanddamp. Der kommer damp, når vi koger vand, når vi vasker, og når vi tager bad. Og varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft.

Hvis vanddampen kan sive ud i isoleringen, vil den på et tidspunkt fortætte til vand (kondens), der nedsætter isoleringsevnen. Men endnu værre: Vandet siver hen omkring husets trækonstruktioner og kan give råd og svampeskader, der kan give meget alvorlige skader på tømmeret.

Derfor er det meget vigtigt, at al isolering forsynes med en såkaldt dampspærre. Et vandtæt lag af f.eks. plastfolie, der kan forhindre vanddamp i at trænge ud i isoleringen.

Dampspærren skal altid anbringes på den varme side af isoleringen. (Det er der, dampen kommer fra.)

Den nøjagtige placering og montering af dampspærren fremgår af de anvisninger, som alle byggemarkeder og leverandører udleverer i forbindelse med salg af isoleringsmaterialer.

Det er også vigtigt, at der er luft (ventilation) på den kolde side af isoleringen (ud mod taget eller muren) for at fjerne den kondens, der under alle omstændigheder vil sive ud igennem isoleringen.

Begynd at isolere, hvor det tæller mest
Som det fremgår af skemaet ovenfor, er der flest penge at hente ved at efterisolere loftet – hvis det vel at mærke ikke er godt isoleret i forvejen. Det må afhænge af gennemgangen af huset, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind. Men som nævnt er der også komforthensyn at tage.

Kolde vægge kan ofte isoleres med færdige elementer, der ikke fylder meget i dybden, og rent faktisk kan man forøge det areal i stuen, hvor man har lyst til at opholde sig, hvis ydervæggene bliver lunere.

Tal med en specialist. Enten en energikonsulent eller et specialfirma. Se under ‘Isoleringsarbejde’ i fagbogen. Har man selv mod på at gå i gang, har byggemarkedet meget instruktive vejledninger om alle typer arbejde. Der kommer hele tiden nye produkter på markedet. De bliver mere og mere effektive, og de bliver nemmere og nemmere at montere.

Visse arbejder bør udføres af fagfolk
Murene kan hulmursisoleres. De kan isoleres indvendigt eller udvendigt. Der er store forskelle på omkostningerne ved de enkelte metoder, og der er forskelle på effekten. Der kan ikke siges noget generelt om, hvad man skal foretrække.

Disse arbejder, ikke mindst hulmursisolering, bør udføres af autoriserede isolatører. Se under ‘Brug autoriseret arbejdskraft’.

Krybekælderen kan efterisoleres ved, at blæse mineraluldsgranulat ind med særligt maskineri. Men af hensyn til risikoen for svampeskader i gulvets trækonstruktion som følge af nedsat ventilation skal dette arbejde udføres af særlige firmaer på baggrund af en rapport, der udarbejdes af et rådgivende ingeniørfirma.

Disse forsigtighedsregler er ikke helt gratis, og ofte kan det bedre betale sig at udføre isoleringen ovenfra, selv om det medfører, at gulvet skal brækkes op og lægges igen.

Granulatisolering af krybekældre giver også risiko for større koncentration af luftarten radon, der kan være skadelig.

Tal under alle omstændigheder med forsikringsselskabet, før der sættes noget i gang.

Loftsrummet under tag med lav rejsning kan ligeledes isoleres med indblæsning af granulat. Men her skal også tages store hensyn til en tilstrækkelig ventilation, og ofte er den traditionelle metode at foretrække, selv om den giver et højere timeforbrug.

Flade tage kan efterisoleres med særlige isoleringselementer, der lægges oven på det eksisterende tag. Hermed kan man også få etableret et bedre fald mod tagrenderne.

Vinduerne kan give store besparelser
Det meste af den varme, et hus afgiver til omgivelserne, forsvinder ud gennem vinduerne. Og mange huse navnlig fra 60’erne har meget store, flotte vinduespartier.

Der er imidlertid kommet nye glastyper på markedet, det såkaldte lavenergiglas, der kan nedsætte varmetabet ganske betydeligt. Læs mere i afsnittet om ‘Døre og vinduer.

Tætningslister giver et godt og trækfrit indeklima. Men husk, at der skal være mulighed for et vist luftskifte for at undgå fugtproblemer. Grundig og kortvarig udluftning er det bedste råd.

Tal med kommunen og forsikringsselskabet
Det er især risikoen for råd- og svampeskader som følge af efterisolering, der bekymrer forsikringsselskaberne. Derfor rådgiver de gerne og gratis, hvis man tænker på at gå i gang. Det er sjældent nødvendig med en besigtigelse, men har man meldt arbejdet til forsikringsselskabet, er forsikringsforholdet i orden, hvis der senere skulle opstå en svampeskade.

Bygningsreglementet siger, at der skal søges byggetilladelse, hvis man foretager væsentlige ændringer i forhold til bygningslovgivningen.

En efterisolering kan betyde en overskridelse af byggelinier, afstandsbestemmelser, krav til rumhøjder og -arealer m.v. der gør, at der skal søges om dispensation.

Forandrer isoleringen på husets udseende, vil det være en god idé at kontakte teknisk forvaltning i kommunen. Der kan være begrænsninger i husejerens fri valg i form af facadecensur.

Brug autoriseret arbejdskraft
Dansk Isolerings Kontrol er oprettet for at medvirke til forbedret kvalitet i isoleringsarbejder. Alle firmaer, der udfører isoleringsarbejde, har mulighed for at tilslutte sig ordningen, der omfatter garantiordning og ankenævn.

Ordningen stiller krav til firmaernes personales uddannelse og til det materiel, der bruges. Kvaliteten af isoleringsarbejderne bliver jævnligt kontrolleret. De tilsluttede firmaer bruger VIF-mærkede materialer. (VIF står for Varmeisoleringskontrollen)

Der udstedes også en attest på hulmursisolering, således at man kan dokumentere arbejdet, hvis huset engang skal sælges.customer-logo

Firma Adresse

Usserød Kongevej 80
2970 Hørsholm

Nyeste artikler fra bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
bygogbolig.dk ApS
Få en vintønde som cool bar i mandehulen
Læs artikel
Få hjælp til økonomiske besparelser
bygogbolig.dk ApS
Få hjælp til økonomiske besparelser
Læs artikel
Flotte plankeborde
bygogbolig.dk ApS
Flotte plankeborde
Læs artikel
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
bygogbolig.dk ApS
Hvordan ser fremtiden ud for byggeriet?
Læs artikel
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
bygogbolig.dk ApS
Boligejeres uvidenhed kan ende i bødestraf og erstatning
Læs artikel
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
bygogbolig.dk ApS
Vi ønsker os flere lærepladser til jul
Læs artikel
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
bygogbolig.dk ApS
Jordkørsel og materialer til bygge- & anlægsopgaver
Læs artikel
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
bygogbolig.dk ApS
Nemt Fundament har skruet sig fast i Nansensgade
Læs artikel
Indlæs flere artikler...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.