Guldborg Murerhjørner I/S

Bærebjælke

Håndværker | Skrevet af Guldborg Murerhjørner I/S d. 31. juli 2013

Opsætning og anvendelse af bærebjælke med illustrationer.

Til illustration af funktionaliteten er her valgt et hus opført i 1908 af ren kalkmørtel med kun 2 tilgængelige skifter mellem stik og tandsnitsfrise. Her ønskes et eksisterende vindue udskiftet med en havedør og bredden af åbningen forøget cirka 0,5 m. Det eksisterende stik skal således fjernes og erstattes af et nyt og undervejs bliver konstruktionen båret af det udviklede værktøj.

Anvendelsen af værktøjet er illustreret i det efterfølgende billedmateriale.

I fugen under det murværk, der ønskes midlertidig fastholdt, udhugges en L-vinkel, hvor studs- og liggefuge mødes. Dette gøres 2 steder med en vandret afstand på cirka 600 mm. Dimensionerne for den udhuggede L-vinkel er cirka 40 mm i liggefuge og 50 mm i studsfuge. Fugen udhugges i cirka 70 – 90 mm dybde, således at bærearmen kan “gå i bund”. Dvs til det punkt, hvor bærearmen går fra vinkelprofil til firkantprofil. Udhugningen foretages op mod den sten der bliver bærende således, at der ikke er løs fuge mellem sten og bærearm.


Bærebjælken opligges på 2 blådrenge. Blådrengene justeres i højden og bærebjælken placeres således, at hullerne i bærebjælken er ud for de udhuggede L-vinkler i muren.

Bærebjælken fastspændes stramt på blådrengene og bærearmene indsættes gennem hullerne ind i de i murværket udhuggede L-vinkler.


De 2 bærearme spændes fast i de 4 skruer ved hjælp af medfølgende umbrako nøgle. Denne fastlåsningsmekanisme sikrer, at bærearmen kan fastspændes korrekt uanset om bærearmen er skrå eller på anden måde “skævt” placeret. Sidste fastspænding sker i de nederste møtrikker, hvorved det sikres, at bærearmen “peger opad” og så vidt mulig bærer midt i murens tykkelse.

Herefter er muren fastholdt og etablering af åbning kan foretages. I det viste tilfælde skal bredden af en åbning gøres større. På billedet til højre er det eksisterende stik fjernes og hullet gjort bredere.


Til at illustrere bæringen er stenene under bærearmen fjernet, således at funktionaliteten tydeliggøres. Da stabiliteten nu er sikret, kan det ny stik opmures og den ønskede dør isættes.

Når murværket er tilstrækkelig hærdet, kan justeringsskruer løsnes og værktøjet pilles ned. De sidste huller repareres.


Kontakt Guldborg Murerhjørner her

Se den her hos Guldborg Murerhjørnercustomer-logo

Firma Adresse

Nygårdsvej 5
6920 Videbæk

Nyeste artikler fra Guldborg Murerhjørner I/S
Værktøj til opmuring af runde murer
Guldborg Murerhjørner I/S
Værktøj til opmuring af runde murer
Læs artikel
Bærebjælke
Guldborg Murerhjørner I/S
Bærebjælke
Læs artikel
Højdeholder
Guldborg Murerhjørner I/S
Højdeholder
Læs artikel
Vindue- og dørrammer
Guldborg Murerhjørner I/S
Vindue- og dørrammer
Læs artikel
Stativ til solceller på fladt tag
Guldborg Murerhjørner I/S
Stativ til solceller på fladt tag
Læs artikel
Stativer til solenergianlæg
Guldborg Murerhjørner I/S
Stativer til solenergianlæg
Læs artikel
Justerbar afretningsskinne
Guldborg Murerhjørner I/S
Justerbar afretningsskinne
Læs artikel
Overlægger i teglmurværk
Guldborg Murerhjørner I/S
Overlægger i teglmurværk
Læs artikel
Indlæs flere artikler...
Brochurer
Indlæs flere brochurer...

Få byggetips og inspiration fra bygogbolig.dk

Du får gratis lækkert nyhedsbrev med byggetips og viden om byggematerialer, der hjælper dig i valget af produkt til dit byggeri.

Har du produkter, der bør vises på bygogbolig.dk?

Få en redaktionel omtale af dit produkt overfor boligejere og håndværkere. Vi modtager gerne din pressemeddelelse og byggetips.